HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

KORT VIDEOPresentasjon av Rotary


FAKTA OM ROTARY

Rotary er verdens største service-organisasjon, med ca 1,2 millioner medlemmer av begge kjønn og som representerer ulike yrker.

Rotary består av mer enn 34000 klubber i over 200 land. I Norge er det ca 10000 rotarianere fordelt på ca 330 klubber.

Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer for ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende virksomhet over landegrensene.

Rotary er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og etnisk tilknytning.


ROTARY´S FORMÅL 

Rotary´s formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag av all virksomhet, og spesielt viljen til:

  • å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.
  • å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet for å gagne samfunnet.
  • å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.
  • å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre.

ROTARY´S MOTTO : Service above self

Vi arbeider for å gagne andre gjennom humanitære prosjekter både lokalt og internasjonalt.
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: DNB, Sanden 1,ved kulturhuset Bølgen, Larvik. Sommermøter 08.30-09.30 Bøkekroa
Adresse: Sanden 1, 6 etg
Postnummer: 3264
Sted: LARVIK
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...